پرسشنامه تولید محتوا

برای بهبود ارائه خدمات توسط تیم کارینو، لطفا این فرم را با دقت تکمیل بفرمایید.

نوع کسب و کار شما چیست؟ (مورد یا موارد مورد نظر را علامت بزنید)(ضروری)
هدف شما از تولید محتوا چیست؟ (مورد یا موارد مورد نظر را علامت بزنید)(ضروری)