پرسشنامه تولید محتوا

برای بهبود ارائه خدمات توسط تیم کارینو، لطفا این فرم را با دقت تکمیل بفرمایید.

کسب و کار شما به جز اینستاگرام کدوم یک از کانال های دیگر رو دارد؟(ضروری)
بیزینس شما چند سال سابقه فعالیت در اینستاگرام دارد ؟(ضروری)