لوگو و لوگو موشن

 • در شرایط اقساط بعد از ارسال اتود، در صورت تقاضای اصلاحیه توسط مشتری، مبلغ باقی مانده باید تسویه شود.
 • در صورت لغو پروژه توسط مشتری بعد از تحویل اتود، ۵۰٪ از مبلغ کل عودت داده میشود.
 • در صورت لغو پروژه توسط مشتری بعد از مرحله اصلاحیه اتود، ۲۵٪ از مبلغ کل عودت داده میشود.
 • در صورت لغو پروژه لوگوموشن توسط مشتری بعد از تحویل اتود، ۲۵٪ از مبلغ کل عودت داده میشود.
 • منظور از زمان تحویل در پلن ها، زمان در نظر گرفته شده برای ارسال اتود لوگو بر اساس روزهای کاری می باشد.
 • در صورت درخواست کار فوری ۳۰٪ به مبلغ پلن درخواستی اضافه می شود.
 • در صورت درخواست اصلاحیه هایی که مغایر با توضیحات اولیه مشتری باشد در صورت پرداخت ۵۰٪ از مبلغ کل پلن انتخابی این موارد انجام خواهد شد.
 • پس از ارسال اتود یا اصلاحیه، مشتری طی ۲ روز کاری مهلت ارسال پاسخ یا تایید خواهد داشت.
 • در صورت درخواست اصلاحیه هایی که مغایر با توضیحات اولیه مشتری باشد و نیاز به طراحی مجدد موشن باشد؛ در صورت پرداخت ۵۰٪ از مبلغ کل پلن انتخابی این موارد انجام خواهد شد.
 • در شرایط پرداخت اقساطی بعد از تائید نهایی اتود، مشتری طی 2 روز کاری مهلت تسویه باقی مبلغ و درخواست ارسال خروجی نهایی دارد. (در صورت عدم تسویه در مهلت مشخص، ارسال فایل خروجی نهایی مستلزم پرداخت 30 % از مبلغ کل پلن انتخابی خواهد بود)

تولید محتوا

 • موارد مورد نیاز جهت تکمیل سفارش از سمت کارفرما:

تکمیل پرسشنامه (نهایتا تا 2 روز کاری)

ارسال دیتا یا سند تخصصی مورد نیاز هر ویدیو (در صورت وجود)

بررسی و اعلام نظر در رابطه با سناریوها (نهایتا تا 24 ساعت)

 رعایت زمان ضبط ویدیوها (زمان ضبط هر ویدیو 1 ساعت)

آمادگی کامل کارفرما برای اجرای ویدیو (لوکیشن، پوشش متناسب با سناریو، تسلط به سناریو)

ارسال محصول در زمان مقرر شده (در صورت نیاز)

بررسی و اعلام نظر در رابطه با تدوین اولیه ویدیوها (نهایتا تا 24 ساعت)

در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد فوق از سمت کارفرما، ادامه فرآیند سفارش مستلزم پرداخت هزینه معادل 10 درصد از مبلغ کل پروژه می باشد.

 • در صورت تایید سناریو توسط کارفرما، امکان اصلاحیه مجدد وجود ندارد.
 • مدت زمان جلسات هماهنگی با کارفرما طبق پلن خریداری شده مشخص می شود.
 • استراتژی و تقویم محتوایی هر پروژه، بر اساس پلن خریداری شده توسط تیم کارینو مشخص و به اطلاع کارفرما می رسد و امکان تغییر استراتژی در طول مسیر سفارش وجود ندارد.
 • در صورت نیاز به افزایش تعداد بازیگر، هماهنگی با پرداخت هزینه مجزا انجام می شود.
 • در صورت نیاز به سفارش لوکیشن خاص، هماهنگی با پرداخت هزینه مجزا انجام می شود.
 • هزینه خرید مواد اولیه مورد نیاز هر ضبط به عهده کارفرما است
 • انتشار پست یا استوری توسط کارفرما فقط با هماهنگی تیم کارینو انجام شود.
 • تعداد پست و استوری ها براساس پلن خریداری شده مشخص می شود و امکان تغییر ندارد.
 • فرآیند انجام هر پروژه توسط تیم کارینو صرفا در روزهای کاری انجام می شود.